MAG 254-322

MAG 254-256

Först av allt, innan du går vidare så stäng av Software automatic updates annars riskerar boxen att bli blockad av Infomir(tillverkaren)

FÖR DIG SOM HAR MAG256-322 HOPPA ÖVER STEG 2 (DÅ DEN GÖR DETTA AUTOMATISKT VID START) SAMT HOPPA ÖVER STEG 4 DÅ DEN KÄNNER AV AUTOMATISKT VILKEN KABEL SOM ÄR INKOPPLAD.

1. Gå till Settings sedan System Settings
2. Gå till Video och ändra till 1080p och 1920×1080 Tryck på OK och gå tillbaka (SKIPPA DETTA STEG FÖR MAG256 DÅ DEN KÄNNER AV DETTA SJÄLV)
3. Gå till Servers
4. Gå till General och skriv in pool.ntp.org tryck på OK och gå tillbaka
5. Tryck på Portals
6. På Första portalen skriver du in detta
Portal Name: IPTV
Portal URL IPTV Standard: http://firstclassiptv.streamtv.to:8080/c/

Portal URL IPTV Nordic VIP: http://uhdtv.one:2095/c

Du behöver inte fylla i något för övriga Portaler. Tryck på OK för att spara och gå tillbaka.

9. Gå till Advanced Settings och ändra tidszon till Europe/Stockholm för att få EPG att fungera. Tryck på OK För att spara